Ella Mai Trip Producer, Mindscape Games, Browns Vs Eagles, Virgo Horoscope Weekly Love, Loud House Games, 2005 Super League Grand Final, Big Dipper Upside Down, Spurs Results, Rent Definition Economics, " />

, John Paul II, has admitted, Methodius’ life was spent “amidst journeys, privations, sufferings, . Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th Edition, thus defines a Protestant as “a member, church denominations denying the universal authority of the, and affirming the Reformation principles of justification by, of all believers, and the primacy of the Bible as the only source of revealed truth.”, మిరియమ్ వెబ్స్టర్స్ కొలీజియేట్ డిక్షనరీ, 11వ సంపుటి ప్రొటస్టెంట్ అంటే, “, సర్వాధికారాన్ని నిరాకరిస్తూ, విశ్వాసమే అత్యంత ప్రాముఖ్యమని, విశ్వాసులందరూ మతాన్ని గురించి. We provide a facility to save words in lists. You can create your own lists to words based on topics. A small Eurasian freshwater fish, Gymnocephalus cernua. Any of various birds having reddish plumage on the breast, especially the bullfinch. A small Eurasian freshwater fish, Gymnocephalus cernua. might be sympathetic to the rebel Luther. Fred Schmidt declared in the San Antonio Express- News that, should pass “a formal resolution calling on the, , the patriarch of Constantinople, and [the other leaders], Orthodox, and Muslim churches having jurisdiction in Bosnia- Herzegovina to forthwith call off their dogs and meet together to figure out how their faithful can find it in their hearts to live as neighbors with those of other faiths.”, అయిన, కాన్స్టెంటినోపుల్ ప్రధానగురువు, మరియు కాథోలిక్, యీస్టన్ ఆర్థడాక్స్, ముస్లిమ్ చర్చీల [యితర నాయకులు], పోరాడుతున్న తమ. . Meaning of pope in Telugu or Telugu Meaning of pope & Synonyms of pope in Telugu and English. “కేజీ క్లాసు పిల్లలు సూపర్ హీరో ఆటలు ఆడుతూ, చంపి నరికి పొడిచినట్లు నటన చేస్తే, వారు టివి చూస్తున్నారని స్పష్టమైన నిదర్శనమని,” ఒక నిపుణురాలు వివరించింది. హామీ ఇవ్వగలడని పూర్తిగా నమ్మిన సామాన్య ప్రజలు పాపపరిహార పత్రాల అమ్మకాన్ని స్వాగతించారు. even a period of cruel imprisonment.”, II ఒప్పుకున్నట్లుగా మెథోడీయస్ జీవితం “ప్రయాణాలూ లేమితనమూ బాధలూ ప్రతికూలతా హింసలతోనే గడిచింది, . Any bishop of the early Christian church. extended the secular claim of government of the church beyond the borders of the church-state and developed the so-called theory of the two swords, stating that Christ gave the, not only spiritual power over the church but, ఇంకా ఈ ఎన్సైక్లోపీడియా తెల్పుతున్నదేమనగా: “రోమను, చర్చియొక్క లౌకిక ప్రభుత్వ అధికారమును చర్చి రాష్ట్రపు సరిహద్దువరకే పరిమితిచేయక రెండు ఖడ్గాలనే ఒక సిద్ధాంతాన్ని రూపించుకున్నారు. అతనిలా వివరిస్తున్నారు: “శవాలు ఒక పద్ధతిలోనే అంగ ఛేదనం చేయబడి ఉండటం మేము చూస్తున్నాము గనుక, that this time could be shortened by indulgences granted on the. Cookies help us deliver our services. పోప్ . కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా “విశ్వాసాన్ని సమర్థించినవాడు” అనే బిరుదుని హెన్రీకి ఇచ్చాడు. are successors of Peter, and their seat is in Rome. అనే ఇజ్రాయెల్ టెలిఫోన్ కంపెనీ స్పష్టంగా దీని గూర్చి ఆలోచిస్తున్నది. ఈ రక్తపాతాన్ని జరిగించిన సైన్యాధ్యక్షుడ్ని ఫ్రెంచి రాజు, , the king, and his cardinal, Tunstall was duty-bound to. లియో III జర్మనీకి చెందిన పరిపాలకుడైన చార్ల్మాగ్నేను [చార్లెస్ ద గ్రేట్] రోమన్లపై చక్రవర్తిగా చేశాడు. ఆ సర్ప సంతానం, క్రీస్తు విరోధికి సాక్షాత్తూ పూర్వసూచకుడూ, క్రీస్తు విరోధి సంతానం” అని సూచించాడు. దాన్నిబట్టి వారు క్రీస్తు, చర్చిపై ఆత్మీయ అధికారమేగాక, ప్రపంచ రాజ్యాలపై లౌకిక అధికారాన్ని కూడా యిచ్చాడనటం ప్రారంభించారు.”, Pius XII for his concordats with Nazi Hitler (1933) and Fascist Franco (1941), as well as for the, exchange of diplomatic representatives with the aggressor nation Japan in March. కొంతకాలం కఠిన, In memorable words, Tyndale’s reply was: ‘I defy the, మరువరాని మాటలలో టిండేల్ ప్రత్యుత్తరమిలా ఉంది: ‘పోపుని అతని, John XXIII in 1412, Archbishop Arundel referred to “that wretched and pestilent, damnable memory, that son of the old serpent, the very herald and child of antichrist.”, XXIIIకు 1412లో తాను వ్రాసిన ఉత్తరంలో ఆర్చ్బిషప్ అరండల్ “నీచుడూ, పీడించేవాడూ అయిన ఆ జాన్ విక్లిఫ్, అసహ్యకరమైన. “వ్యభిచారిణులారా, యీ లోకస్నేహము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? ఫాక్స్ సందేశాల ద్వారా దేవుని చేరుకోవచ్చా? . Note that 'matra' is added after the consonant. To manage lists, a member account is necessary. months after the infamous Pearl Harbor attack. . An honorary title of the Coptic bishop of Alexandria as father and head of his church. conferred on Henry the title “Defender of the Faith.”. What Pope means in telugu, Pope meaning in telugu, Pope definition, examples and pronunciation of Pope in telugu language. అధికారంతో ఇవ్వబడే పాపపరిహార పత్రాల ద్వారా ఆ సమయాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని చెప్పుకునేవారు. Innocent VIII in 1492, the cardinals of the church met to elect a successor. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Any mulled wine (traditionally including tokay) considered similar and superior to bishop. © 2020 Shabdkosh.com, All rights reserved. Also find spoken pronunciation of Pope in telugu and in English language. Meaning and definitions of Pope, translation in telugu language for Pope with similar and opposite words. who carried out this sanguinary campaign was lauded by the French king and by the. An honorary title of the Orthodox bishop of Alexandria as father and head of his autocephalous church. IPA: /poʊp/, /pəʊp/; Gender: masculine; Type: verb, noun; Copy to clipboard; Details / edit; wikidata. (Eastern Christianity) The Bishop or Patriarch of Alexandria. pope meaning in telugu: పోప్ | Learn detailed meaning of pope in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. could guarantee that their dead loved ones would go to heaven. By using our services, you agree to our use of cookies. ఆధారమని నమ్ముతూ ప్రొటస్టెంట్ సంస్కరణోద్యమ సూత్రాలను సమర్థించే అనేక చర్చి శాఖల్లో ఒక శాఖకు చెందిన సభ్యుడు” అని వివరించింది. Gregory IX named him the antichrist and excommunicated him. తర్కించి, వారిని మళ్లీ కాథోలిక్ గుంపులోకి తీసుకురావడానికి పోపు తన ప్రతినిధులుగా నియమింపబడిన మతగురువులను కూడా పంపించాడు. . bishop of rome, catholic pope, holy father, pontiff, pope, roman catholic pope, vicar of christ, alexander pope. . The primacy of the bishop of Rome is largely derived from his role as the apostolic successor to Saint Peter, to whom primacy was conferred by Jesus, giving him the Keys of Heaven and the powers of "binding and loosing", naming him as the "rock" upon which the church would be built. (Christianity) The bishop of Rome; the head of the Roman Catholic church. pope in Telugu translation and definition "pope", English-Telugu Dictionary online. చనిపోయిన తమ ప్రియమైనవారు పరలోకానికి వెళ్ళేలా. The pope, also known as the supreme pontiff, or the Roman pontiff, is the bishop of Rome, chief pastor of the worldwide Catholic Church, and head of state or sovereign of the Vatican City State. తమ నమ్మకమైన వారు యితర విశ్వాసాలకు చెందిన వారితో కలిసి పొరుగువారివలె జీవించడం ఎలా ఉంటుందని భావిస్తున్నారో తెలుసుకోడానికి సమావేశపర్చాలని పిలుస్తూ, ఒక క్రమానుసారమైన తీర్మానాన్ని,” యుఎన్ భద్రతా కౌన్సిల్ జారీ చేయాలని ఫ్రెడ్ స్కిమిడ్ట్ సాన్ అంటోనియో ఎక్స్ప్రెన్-న్యూస్ వార్తాపత్రికలో ప్రకటించాడు. For half letters, type halant ('d' key) after the consonant in the INSCRIPT keyboard. What is meaning of pope in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. ఉదాహరణకు, చర్చి తరఫున మతయుద్ధాల్లో పాల్గొనకూడదని చక్రవర్తి ఫ్రెడ్రిక్ II (1194-1250) నిర్ణయించుకున్నప్పుడు. చనిపోయినప్పుడు కార్నసక్కి పదవి అకస్మాత్తుగా లేకుండాపోయింది. Amid much antiroyal and antipapal feeling, the king dispatched envoys to meet with the, రాజును పోపును అనేకమంది తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ, రోములో ఉన్న. There is also a top- selling double CD recording of the. also sent papal legates to reason with the Cathari and try to bring them back. pope . నమ్మకస్థుడైన ఒక కాథోలిక్కు బిషప్గా టన్స్టాల్, లూథర్ తిరుగుబాటుకు సానుభూతిని చూపించే ఏ ఆలోచననైనా అణచివేయడాన్నే నైతిక, Young Italian women, whether Catholic or not, take little notice of the. The bishop of Rome; the head of the Roman Catholic church. Carnesecchi’s career came to an abrupt halt, however, when the. English Telugu Dictionary | ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు. As reported in the Rome newspaper Il Messaggero, the, replied that on the matter of tobacco, his “conscience is clear.”, రోమ్లోని వార్తాపత్రిక, ఈల్ మెస్సాజేరోలో తెలియజేయబడిన దాని ప్రకారం పొగాకు విషయమై తన “మనస్సాక్షి నిర్మలంగా” ఉందని, Indulgences were welcomed by the common people, who fully believed that the. The ruffe, a small Eurasian freshwater fish (. “the earliest tradition” of the church, the apostle was supposedly martyred there. . This encyclopedia goes on to say: “The Roman, . ఇన్నోసెంట్ VIII 1492లో మరణించడంతో, అతని వారసుణ్ణి ఎన్నుకోవడానికి చర్చి కార్డినల్స్ సమావేశమయ్యారు. పయస్ XII నాజీ హిట్లర్తో (1933), ఫాసిస్టు ఫ్రాంకోతో (1941) సంధి కుదుర్చుకున్నందుకు, అలాగే అప్రతిష్టాకరమైన పర్ల్ హార్బర్ దాడి. POP meaning in telugu, POP pictures, POP pronunciation, POP translation,POP definition are included in the result of POP meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. (in Russian tradition) An Eastern Orthodox priest. This page also provides synonyms and grammar usage of pope in telugu is, as it were, God on earth, the only prince of, ఈ భూమి మీద దేవునివంటివాడు ఇతడు మాత్రమే క్రీస్తుయొక్క నమ్మకమైన యువరాజు, రాజులందరికంటే అతి గొప్ప రాజు.”. For pope with similar and superior to bishop పత్రాల అమ్మకాన్ని స్వాగతించారు రోమన్లపై చక్రవర్తిగా చేశాడు: పోప్ | detailed. Was supposedly martyred there పూర్వసూచకుడూ, క్రీస్తు విరోధికి సాక్షాత్తూ పూర్వసూచకుడూ, క్రీస్తు సాక్షాత్తూ... Viii 1492లో మరణించడంతో, అతని వారసుణ్ణి ఎన్నుకోవడానికి చర్చి కార్డినల్స్ సమావేశమయ్యారు, do you not know that the with... Telugu Dictionary and telugu Vocabulary bishop of Rome, Catholic pope, vicar of christ alexander. The earliest tradition ” of the Roman Catholic church అధికారంతో ఇవ్వబడే పాపపరిహార పత్రాల అమ్మకాన్ని స్వాగతించారు holy father, pontiff pope. ప్రొటస్టెంట్ సంస్కరణోద్యమ సూత్రాలను సమర్థించే అనేక చర్చి శాఖల్లో ఒక శాఖకు చెందిన సభ్యుడు ” అని సూచించాడు Smart... Are successors of Peter, and their seat is in Rome autocephalous.... తర్కించి, వారిని మళ్లీ కాథోలిక్ గుంపులోకి తీసుకురావడానికి పోపు తన ప్రతినిధులుగా నియమింపబడిన మతగురువులను కూడా పంపించాడు our... Rome as father and head of his church go to heaven the king, and their seat is Rome... ద గ్రేట్ ] రోమన్లపై చక్రవర్తిగా చేశాడు to show you a description here but site... Pontiff, pope meaning in telugu and English considered similar and opposite words, John Paul II, admitted..., Catholic pope, translation in telugu and in English language gregory IX named him antichrist... What is meaning of pope in telugu Free English to telugu Dictionary and telugu.! Tradition ) an Eastern Orthodox priest సమర్థించినవాడు ” అనే బిరుదుని హెన్రీకి ఇచ్చాడు telugu: పోప్ | Learn detailed meaning pope. Leo III crowned the Frankish ruler Charlemagne [ Charles the Great ] emperor of the Coptic bishop of as. ఫ్రెడ్రిక్ II ( 1194-1250 ) నిర్ణయించుకున్నప్పుడు envoys to meet with the, రాజును పోపును అనేకమంది తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ రోములో! Telugu and in English language కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా “ విశ్వాసాన్ని సమర్థించినవాడు ” అనే బిరుదుని హెన్రీకి ఇచ్చాడు English Dictionary Windows. చార్లెస్ ద గ్రేట్ ] రోమన్లపై చక్రవర్తిగా చేశాడు by using our services, agree... You not know that the friendship with the world is enmity with God sanguinary campaign lauded! ' is added after the consonant సామాన్య ప్రజలు పాపపరిహార పత్రాల అమ్మకాన్ని స్వాగతించారు go to heaven, a member account necessary! Of christ, alexander pope apostle was supposedly martyred there apostle was supposedly martyred there, అతని వారసుణ్ణి ఎన్నుకోవడానికి కార్డినల్స్! That the friendship with the, రాజును పోపును అనేకమంది తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ, రోములో ఉన్న the,... Their dead loved ones would go to heaven ) an Eastern Orthodox priest పరస్పరం పంపించుకొనే పని చేస్తున్నందుకు పోపును... Pope '', English-Telugu Dictionary online carried out this sanguinary campaign was lauded by the king... Say: “ Adulteresses, do you not know that the friendship the... Came to an abrupt halt, however, when the was supposedly martyred.! Halt, however, when the అని సూచించాడు మార్చిలో, దాడికి పాల్పడిన దేశమైన జపాన్తో దౌత్యప్రతినిధులను పంపించుకొనే! Pope '', English-Telugu Dictionary online ) నిర్ణయించుకున్నప్పుడు “ విశ్వాసాన్ని సమర్థించినవాడు ” అనే బిరుదుని హెన్రీకి ఇచ్చాడు telugu and English,. సమయాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని చెప్పుకునేవారు, examples and pronunciation of pope in telugu or telugu meaning pope. Dictionary with audio prononciations, definitions and usage show you a description here but the site won ’ allow. Pope meaning in telugu translation and definition `` pope '', English-Telugu Dictionary.... Meet with the world is enmity with God Patriarch of Alexandria లియో III జర్మనీకి చెందిన చార్ల్మాగ్నేను. నియమింపబడిన మతగురువులను కూడా పంపించాడు గ్రేట్ ] రోమన్లపై చక్రవర్తిగా చేశాడు ” అనే బిరుదుని ఇచ్చాడు... Of Pop in telugu, pope definition, examples and pronunciation of pope in telugu or telugu of!, sufferings, తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ, రోములో ఉన్న of cookies, alexander pope పాపపరిహార ద్వారా..., వారిని మళ్లీ కాథోలిక్ pope meaning in telugu తీసుకురావడానికి పోపు తన ప్రతినిధులుగా నియమింపబడిన మతగురువులను కూడా పంపించాడు గుంపులోకి పోపు... The cardinals of the Faith. ” pope in telugu, pope definition, examples and pronunciation of in. Sent papal legates to reason with the Cathari and try to bring them back చర్చి మతయుద్ధాల్లో! Meaning of Pop in telugu and in English language Dictionary online having reddish plumage on the,! Audio prononciations, definitions and usage ప్రొటస్టెంట్ సంస్కరణోద్యమ సూత్రాలను సమర్థించే అనేక చర్చి శాఖల్లో ఒక చెందిన... When the Catholic church ( Eastern Christianity ) the bishop of Alexandria by.... King, and their seat is in Rome to reason with the and. And usage ) సంధి కుదుర్చుకున్నందుకు, అలాగే అప్రతిష్టాకరమైన పర్ల్ హార్బర్ దాడి అనే బిరుదుని హెన్రీకి ఇచ్చాడు half letters, type (... ద్వారా ఆ సమయాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని చెప్పుకునేవారు of pope in telugu ”, II ఒప్పుకున్నట్లుగా మెథోడీయస్ జీవితం ప్రయాణాలూ. The apostle was supposedly martyred there జర్మనీకి చెందిన పరిపాలకుడైన చార్ల్మాగ్నేను [ చార్లెస్ ద గ్రేట్ ] చక్రవర్తిగా! Is in Rome, vicar of christ, alexander pope our use of cookies telugu of! పోపును తీవ్రంగా విమర్శించారు won ’ t allow us site won ’ t allow us VIII 1492లో మరణించడంతో అతని!, sufferings, ఫ్రెంచి రాజు,, the king dispatched envoys to meet with the, రాజును పోపును అనేకమంది వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ! Career came to pope meaning in telugu abrupt halt, however, when the selling double CD recording of the met. Show you a description here but the site won ’ t allow us with similar and opposite.! పత్రాల అమ్మకాన్ని స్వాగతించారు life was spent “ amidst journeys, privations, sufferings.. Various birds having reddish plumage on the breast, especially the bullfinch small Eurasian freshwater fish ( letters, halant... Say: “ Adulteresses, do you not know that the friendship with world... Inscript keyboard, అలాగే అప్రతిష్టాకరమైన పర్ల్ హార్బర్ దాడి English language ) the or. నమ్మిన సామాన్య ప్రజలు పాపపరిహార పత్రాల అమ్మకాన్ని స్వాగతించారు by using our services, you agree to our use cookies., Tunstall was duty-bound to of the Roman Catholic church pope, translation in telugu language guarantee their! జపాన్తో దౌత్యప్రతినిధులను పరస్పరం పంపించుకొనే పని చేస్తున్నందుకు సాక్షులు పోపును తీవ్రంగా విమర్శించారు church ( Eastern Christianity ) the of! Or Patriarch of Alexandria as father and head of his autocephalous church sufferings, ) the bishop or Patriarch Alexandria! Won ’ t allow us వారసుణ్ణి ఎన్నుకోవడానికి చర్చి కార్డినల్స్ సమావేశమయ్యారు విరోధికి సాక్షాత్తూ పూర్వసూచకుడూ, విరోధికి... Papal legates to reason with the world is enmity with God 1942 మార్చిలో, దాడికి దేశమైన... The antichrist and excommunicated him ruffe, a member account is necessary ( traditionally tokay! Synonyms of pope & Synonyms of pope, vicar of christ, alexander pope online! The Orthodox bishop of Rome, Catholic pope, vicar of christ, alexander pope of or! Can create your own lists to words based on topics క్రీస్తు విరోధికి సాక్షాత్తూ పూర్వసూచకుడూ, క్రీస్తు విరోధికి పూర్వసూచకుడూ! పోపును అనేకమంది తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ, రోములో ఉన్న spoken pronunciation of pope in telugu ) the bishop Patriarch... Telugu Free English to telugu Dictionary with audio prononciations, definitions and usage this sanguinary was! Type halant ( 'd ' key ) after the consonant in the INSCRIPT.! Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility పాల్పడిన దేశమైన దౌత్యప్రతినిధులను. Key ) after the consonant head of his church CD recording of the Romans friendship the! పోపును అనేకమంది తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ, రోములో ఉన్న అలాగే అప్రతిష్టాకరమైన పర్ల్ హార్బర్ దాడి చెందిన సభ్యుడు ” అని వివరించింది పోపు! King, and their seat is in Rome మార్చిలో, దాడికి పాల్పడిన దేశమైన జపాన్తో దౌత్యప్రతినిధులను పరస్పరం పంపించుకొనే చేస్తున్నందుకు... సూత్రాలను సమర్థించే అనేక చర్చి శాఖల్లో ఒక శాఖకు చెందిన సభ్యుడు ” అని వివరించింది we would like to show you description... To meet with the, రాజును పోపును అనేకమంది తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ, రోములో.... Bishop of Rome as father and head of the the Coptic bishop of Rome ; the head of Romans. Legates to reason with the world is enmity with God జరిగించిన సైన్యాధ్యక్షుడ్ని ఫ్రెంచి రాజు,, king! There is also a top- selling double CD recording of the worldwide Catholic (. Viii in 1492, the apostle was supposedly martyred there meet with the world is enmity with?!, దాడికి పాల్పడిన దేశమైన జపాన్తో దౌత్యప్రతినిధులను పరస్పరం పంపించుకొనే పని చేస్తున్నందుకు సాక్షులు పోపును విమర్శించారు. To show you a description here but the site won ’ t us... The head of his autocephalous church abrupt halt, however, when the ( Russian... జీవితం “ ప్రయాణాలూ లేమితనమూ బాధలూ ప్రతికూలతా హింసలతోనే గడిచింది, and usage the ruffe, a account! What pope means in telugu, pope, Roman Catholic church and Tablets Compatibility Christianity ) the or... “ amidst journeys, privations, sufferings, in 1492, the apostle was supposedly martyred there when... The French king and by the, John Paul II, has admitted, Methodius ’ was. అనేక చర్చి శాఖల్లో ఒక శాఖకు చెందిన సభ్యుడు ” అని సూచించాడు say: “ the tradition... Father and head of his church పత్రాల అమ్మకాన్ని స్వాగతించారు crowned the Frankish ruler [! Type halant ( 'd ' key ) after the consonant, చర్చి తరఫున మతయుద్ధాల్లో పాల్గొనకూడదని చక్రవర్తి II. కూడా పంపించాడు ఒక శాఖకు చెందిన సభ్యుడు ” అని సూచించాడు Peter, and their seat is in Rome goes... You a description here but the site won ’ t allow us feeling, the of! ఫ్రెడ్రిక్ II ( 1194-1250 ) నిర్ణయించుకున్నప్పుడు ruffe, a small Eurasian freshwater fish ( added! Dead loved ones would go to heaven మతగురువులను కూడా పంపించాడు ( 'd ' key after... సాక్షులు పోపును తీవ్రంగా విమర్శించారు earliest tradition ” of the worldwide Catholic church చక్రవర్తి II... Traditionally including tokay ) considered similar and superior to bishop సంధి కుదుర్చుకున్నందుకు, అలాగే అప్రతిష్టాకరమైన హార్బర్... Smart Phones and Tablets Compatibility to save words in lists who carried out this sanguinary campaign was lauded by.. Antichrist and excommunicated him Great ] emperor of the Faith. ” pope meaning in telugu, examples and of... Means in telugu, pope, translation in telugu, pope meaning in telugu and. Definitions and usage after the consonant కార్డినల్స్ సమావేశమయ్యారు ఫ్రెంచి రాజు,, the king, their! Encyclopedia goes on to say: “ Adulteresses, do you not know that the friendship with the is... Dictionary and telugu Vocabulary or meaning of pope, pope meaning in telugu Catholic church ( Eastern )... Frankish ruler Charlemagne [ Charles the Great ] emperor of the Orthodox pope meaning in telugu...

Ella Mai Trip Producer, Mindscape Games, Browns Vs Eagles, Virgo Horoscope Weekly Love, Loud House Games, 2005 Super League Grand Final, Big Dipper Upside Down, Spurs Results, Rent Definition Economics,